Axudamos a desenvolver a subtitulación interlingüística en directo (ILS), unha nova disciplina que combina tradución, subtitulación e interpretación simultánea. Proxecto ILSA Interlingual Live Subtitling for Access Ler máis Folleto ILSA Descargar Save the date! Evento multiplicador en liña de ILSA 6 de xullo de 2020 Rexístrese

Interlingual Live Subtitling for Access (ILSA) é un proxecto de tres anos de duración (setembro de 2017-agosto de 2020) cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea, Acción Clave 2 – Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas, KA203 – Asociacións estratéxicas no eido da educación superior (número de referencia 2017-1-ES01-KA203-037948). Como asociación estratéxica que promove prácticas abertas e innovadoras na era dixital, ILSA identificará as destrezas e o perfil dun novo profesional, o subtitulador interlingüístico en directo (en inglés, interlingual live subtitler ou ILSer); desenvolverá, analizará e validará o primeiro curso de formación en subtitulación interlingüística en directo (ILS); e proporcionará un protocolo para a implementación desta disciplina en tres contextos da vida real: na televisión, en contornas político-sociais e na aula.


Os ILSers empregan unha técnica chamada refalado. Os refaladores escoitan o son dun programa e, simultaneamente, repiten ou reformulan o que escoitan a un software de recoñecemento de voz, que converte estas palabras en subtítulos. Este é o método máis común para a subtitulación en directo, mais é utilizado, principalmente, a nivel intralingüístico para proporcionar acceso directo ás persoas xordas no mesmo idioma que o audio. ILSA permitirá o desenvolvemento de ILS, unha nova disciplina que combinará a tradución, a subtitulación e a interpretación simultánea. O desenvolvemento deste curso pioneiro e a súa transferencia á sociedade achandará o camiño para proporcionar acceso a programas audiovisuais, clases e eventos sociais/institucionais en directo realizados nun idioma estranxeiro para persoas xordas e tamén para audiencias estranxeiras, incluídos migrantes, refuxiados e calquera que dependa dos subtítulos para acceder a eventos en directo.

                               

                                 

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
Skip to content