Equipo

Erik De Snerck é xefe de instalacións de produción e coordinador de servizos accesibles en VRT. O Departamento de Instalacións de Produción é responsable dos servizos de postprodución, tradución, subtitulación e accesibilidade. Erik comezou en VRT en 1995 como membro do equipo editorial de Teletext, ao mesmo tempo que traballaba como autónomo para o Departamento de Subtitulación. Dende 1997, é membro a tempo completo do Departamento de Subtitulación e céntrase en aspectos técnicos. En busca de mellores solucións para o subtitulado en directo, Erik introduciu o recoñecemento de voz para este tipo de subtitulado no ano 2001. En 2009, converteuse en xefe de ProVO, un novo departamento en VRT que cobre unha ampla gama de tarefas, todas elas relacionadas coa tradución, a subtitulación e a edición de programas. Dende 2011, está a cargo de servizos de accesibilidade, incluíndo a linguaxe de signos, a audiodescrición e o subtitulado falado para retransmisión lineal e contido web.

                               

                                                              

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
Skip to content