Equipo

Gunter Saerens estudou linguas xermánicas (inglés e holandés) na Universidade de Gante. En 1998, comezou a traballar en VRT como subtitulador para o departamento de subtítulos. En 2001, a tecnoloxía da fala introduciuse no Departamento de Subtitulación e Gunter foi un dos primeiros refaladores en traballar con esta tecnoloxía. Escribiu o Stijlboek T888, que segue a ser o conxunto de regras para os subtituladores en VRT. En 2010, converteuse en xefe do departamento. Tamén introduciu a tecnoloxía do fala no Departamento de Tradución, que se utiliza, hoxe en día, para a tradución de última hora. Gunter participou en proxectos como NEON e, actualmente, é un dos participantes no proxecto flamenco STON, que se centra na mellora dos procesos de subtitulación.

                               

                                                              

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
Skip to content