Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo (UVIGO) é unha institución académica pública recente, fundada oficialmente en 1989, que logrou consolidarse no tempo como referencia da modernidade e a innovación en Galicia. Ten tres obxectivos principais: brindar servizos de educación superior con altas taxas de calidade e orientados a promover postos de traballo entre os seus estudantes, dando prioridade á internacionalización; promover unha investigación básica e aplicada a través de grupos de investigación competitivos a nivel internacional; e transferir os seus coñecementos e avances científicos á sociedade para fomentar un crecemento intelixente, sustentable e integrador de todo o territorio próximo.
A UVIGO organízase en tres campus, situados en tres cidades diferentes: Vigo, Pontevedra e Ourense, todas elas no sur de Galicia, no noroeste da Península Ibérica. A nosa institución lidera un Campus de Excelencia Internacional (outorgado polo Ministerio de Educación en 2010) e un Campus do Mar, que reúne os esforzos de ensino e investigación de sete universidades públicas en Galicia e o norte de Portugal, así como os de dous organismos de investigación nacionais. Nos seus tres campus (en Ourense, Pontevedra e Vigo), a nosa institución ofrece programas de grao nos ámbitos de enxeñería, ciencia, humanidades, tecnoloxía e estudos xurídico-sociais, que se distribúen entre case unha trintena de centros nos que os grupos de investigación realizan diversas actividades. Unha rede de centros de investigación propios completa o mapa de infraestruturas de investigación.
Internacionalización

O seu obxectivo de internacionalización fai da Universidade de Vigo a universidade galega con maior oferta de intercambios de estudantes, e é, tamén, a que recibe e envía o maior número de estudantes con Erasmus, Erasmus Mundus, ISEP (EE. UU.) e programas bilaterais con institucións de terceiros países. Os cursos sobre o proceso de integración europea na UVIGO están presentes en todos os niveis educativos da institución grazas ao apoio, ao longo dos anos, dos diferentes equipos gobernamentais e os seus profesores, con 18 accións Jean Monnet, incluídas dúas cátedras Jean Monnet, unha cátedra Jean Monnet ad personam e un Centro de Excelencia Jean Monnet, cuxo obxectivo é formar persoal especializado en cooperación territorial, contribuír á construción europea a través da cohesión territorial e difundir a historia da construción europea.
Os obxectivos xerais da UVIGO con respecto á internacionalización son promover o intercambio de profesores, investigadores, estudantes e persoal administrativo, e preparalos para o mercado laboral mundial; gañar recoñecemento no mercado educativo internacional establecendo alianzas estratéxicas, especialmente con países de Latinoamérica e do Mediterráneo, e internacionalizando o ensino e a investigación; promover proxectos internacionais innovadores no marco da cooperación multilateral e transfronteiriza e atraer e reter aos mellores. Nos últimos 15 anos, a UVIGO participou en máis de 80 proxectos financiados pola UE.
Departamento de Tradución e Lingüística

A UVIGO ten unha gran experiencia na xestión de proxectos financiados pola UE, coma os dirixidos polo Departamento de Tradución e Lingüística en áreas relacionadas coa interpretación (JUST/2011/ JPEN /2912) e a accesibilidade aos medios de comunicación para persoas con discapacidades sensoriais (COMM/ MAD/2016/04).</p

O Departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo estableceuse a principios de século como unha unidade académica e científica dentro da Facultade de Filoloxía e Tradución. Inclúe 50 profesores, dos cales aproximadamente o 75% traballan a tempo completo. Baseándose nunha combinación de teoría e práctica, os membros do departamento desenvolveron unha intensa actividade de investigación durante os últimos 17 anos en todas as áreas de tradución e interpretación, con especial énfase na interpretación, a tradución audiovisual e a accesibilidade para persoas xordas e cegas (incluíndo a subtitulación en directo por refalado). Nestas áreas, os académicos do departamento dirixen proxectos financiados pola UE, como “Speak Out for Support (SOS- VICS)” (JUST/2011/ JPEN/2912), sobre interpretación; MAP (COMM/ MAD/2016/04), sobre accesibilidade aos medios; e, tamén, sobre cultura europea (Programa Erasmus+ Jean Monnet), cunha contribución ao subtitulado.
                               

                                                              

Universidade de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución | Despacho Newton 5 | Campus de Vigo As Lagoas | Ctra. de Marcosende | 36310 Vigo (España)
Back to top
Skip to content